Εστίαση: Tι πρέπει να γνωρίζετε για τα καταστήματα στα malls

Εστίαση: Tι πρέπει να γνωρίζετε για τα καταστήματα στα malls

Διευκρινιστική εγκύκλιος από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει για τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης εντός των εμπορικών κέντρων.

 

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων εντός των malls, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης του covid-19. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν σε κλειστά εμπορικά κέντρα, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν δικά τους τραπεζοκαθίσματα ή εξυπηρετούνται από τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους εντός των εμπορικών κέντρων με βάση συγκεκριμένους κανόνες.

 

Το υπουργείο εξέδωσε τη παραπάνω εγκύκλιο προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις στο σημείο 16 της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 46819/24-07-2021, σχετικά με τη δυνατότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο, περιλαμβανομένων των καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων.